ایرج قادری: دغدغه بازیگری ندارم

ایرج قادری: دغدغه بازیگری ندارم

ایرج قادری: دغدغه بازیگری ندارم

اگر خودم را برای نقشی مفید ارزیابی نکنم، حتما از حضور در آن نقش صرف نظر می‌کنم.


شادروان ایرج قادری در سال 85 گفتگویی با اعتماد ملی داشت که بخش کوتاهی از آن را در اینجا می خوانید:
 
«فوق‌العاده از دروغ و تزویر متنفرم و دروغ نمی‌گویم. من اصلا دغدغه بازیگری ندارم. بعضی از دوستان در جاهایی گفته‌اند ایرج قادری آرزوی بازیگری داشته! بنده هرگز چنین حرفی نزده‌‌ام بلکه گفتم آدم منطقی هستم و اگر خودم را برای نقشی مفید ارزیابی نکنم، حتما از حضور در آن نقش صرف نظر می‌کنم و به فرد دیگری آن را می‌سپارم. شاید من در حیطه کار خودم آدم قلدری به نظر بیایم اما مصمم و منطقی عمل می‌کنم و برادر، دوست یا آشنا را محال است در فیلم بگنجانم. در جایی هم اگر حضور خودم را مفید ندانم به ایرج قادری بازیگر مرخصی می‌دهم.»
 
 

منبع: setarehnews.ir


مطالب مرتبط