آثارکلاسیک با اشیاء دور ریختنی

آثارکلاسیک با اشیاء دور ریختن

آثارکلاسیک با اشیاء دور ریختنی+تصاویر

تابلوهای معروف دنیا توسط اشیاء و ابزار دور ریخته شده بازسازی شده است.

آثار و تابلوهای معروفی در دنیا وجود دارند مانند مونالیزا، گل آفتاب‌گردان و تابلوی بوسه که برای همه شناخته شده‌اند.

ما این آثار را در فرم‌های مختلف هنری دیده‌ایم و در این‌جا فرم هنری دیگری از این آثار باز تولید شده توسط هنرمندی به نام «جین پرکینز» را مشاهده می‌کنید.

وی این آثار را با اشیاء و ابزاری دور ریخته شده بوجود آورده است.

مطالب مرتبط