ترحلوای شیرازی

ترحلوای شیرازی

ترحلوای شیرازی

ترحلوا، حلوای سنتی شیرازی است که از شیر و نشاسته و زعفران و گلاب و برنج درست می‌شود و هر سال در کنار سفره‌های افطار ماه مبارک رمضان گذاشته می‌شود.

ترحلوای شیرازی
ترحلوای شیرازی
ترحلوای شیرازی
ترحلوای شیرازی
ترحلوای شیرازی
ترحلوای شیرازی
ترحلوای شیرازی
ترحلوای شیرازی
ترحلوای شیرازی
ترحلوای شیرازی
ترحلوای شیرازی
ترحلوای شیرازی
ترحلوای شیرازی
ترحلوای شیرازی
ترحلوای شیرازی
ترحلوای شیرازی
ترحلوای شیرازی
ترحلوای شیرازی
ترحلوای شیرازی
ترحلوای شیرازی

مطالب مرتبط