بیماران مبتلا به آلزایمر جزئیات را فراموش می‌کنند اما احساسات را نه

بیماران مبتلا به آلزایمر جزئیات را فراموش می‌کنند اما احساسات را نه

بیماران مبتلا به آلزایمر جزئیات را فراموش می‌کنند اما احساسات را نه

اگر افراد مبتلا به بیماری آلزایمر حافظه خود را از دست داده‌اند به این معنا نیست که احساسات آنها نیز از بین رفته است.

تیم محققان دانشگاه آیووا برای بیماران مبتلا به آلزایمر فیلمی به مدت 20 دقیقه گذاشتند که محتوی این فیلم غمگین و خنده دار بود.

بیماران در حین نگاه کردن به فیلم احساساتی که از یک فرد سالم انتظار می‌رفت بروز دادند؛ آنها در مقابل سکانس‌هایی که موجب اندوه و خنده آنها می‌شد همان احساسات و واکنش‌هایی را داشتند که یک فرد سالم دارد.

پس از اتمام فیلم از شرکت کنندگان آزمون حافظه گرفته شد که نتایج آن منفی بود چون اطلاعات واقعی در مورد فیلم از بین رفته بود؛ با توجه به بیماری شرکت کنندگان، کارشناسان کاهش و افزایش غم، اندوه و شادی را که در بیماران باقیمانده بود مشاهده کردند.

این مشاهدات نشان داد بیماران با اینکه داستان فیلم را به خاطر نمی‌آوردند اما تأثیر عاطفی آن در بیماران مبتلا به آلزایمر حفظ شده است.

نویسندگان این مطالعه گفتند: پرستاران، وابستگان و سرپرستان این بیماران باید در نظر داشته باشند محرک‌های مثبت را ترویج دهند و رفتارهای منفی نداشته باشند زیرا رفتارهای عاطفی اعم از منفی و مثبت در این بیماران ماندگار است.


مطالب مرتبط