مدل جدید تزیین سیب زمینی گل رز

مدل جدید تزیین سیب زمینی گل رز

مدل جدید تزیین سیب زمینی گل رز

برای این کارسیب زمینی ها را با چیپس کن قشنگ نازک برش بدهید بعد ۲۴ساعت بگذاریدش تو آب نمک تا کاملا نرم بشوند و در حین کار شکننده نباشند و بعد با خلال فیکشون کنید.

 

www.modnow.ir 928

مدل تزیین سیب زمینی سرخ شده زیبا طرح گل رز

www.modnow.ir 929

مدل تزیین سیب زمینی سرخ شده زیبا طرح گل رز

www.modnow.ir 930

مدل تزیین سیب زمینی سرخ شده زیبا طرح گل رز

www.modnow.ir 931

مدل تزیین سیب زمینی سرخ شده زیبا طرح گل رز

www.modnow.ir 932

مدل تزیین سیب زمینی سرخ شده زیبا طرح گل رز

www.modnow.ir 933

مدل تزیین سیب زمینی سرخ شده زیبا طرح گل رز

www.modnow.ir 934

مدل تزیین سیب زمینی سرخ شده زیبا طرح گل رز

www.modnow.ir 935

و در آخر کار اطراف سیب زمینی ها را با سبزیجات و گوجه و به سلیقه خودتان هر چه زیبا تر تزئین کنید .

www.modnow.ir 927

مطالب مرتبط