نکته های زندگی 1

نکته های زندگی 1

نکته های زندگی 1

هر وقت که برای همسرتان کارت پستال می فرستید ،روی پاکت آن تمبر عاشقانه ای بزنید .

هرروز به سه نفر اظهار ادب کن.


درخانه یک حیوان نگه دار.


حداقل سالی یک بار طلوع آفتاب را تماشا کن.


سالروز تولد دیگران را به خاطر بسپار.


به پیشخدمتی که برایت صبحانه می آورد، بیشتر انعام بده.


با صمیمیت دست بده.


درچشم دیگران نگاه کن.


از عبارت« متشکرم» به وفور استفاده کن.


از عبارت « خواهش می کنم» به وفور استفاده کن.

نکته های زندگی


نواختن یک ساز را یاد بگیر.


درحمام آواز بخوان.


از نقره ی مرغوب استفاده کن.


درست کردن غذاهای تند را خوب یاد بگیر.


در هر بهار گلی بکار.


یک سیستم صوتی عالی برای خودت دست وپاکن.


اول سلام باش.


کم تر از درآمدت خرج کن.


اتومبیل های ارزان قیمت سوار شو، اما بهترین خانه ای را که درتوان داری بخر.


کتاب های خوب را بخر، حتی اگر نخوانی.


خود را ودیگران را ببخش.

نکته های زندگی


سه لطیفه ی مودبانه یاد بگیر.


کفش های واکس خورده به پاکن.


ازنخ دندان استفاده کن.


بی هیچ علت خاصی بگذار بهت خوش بگذرد.


هر وقت احساس کردی استحقاقش را داری، در خواست ارتقا کن.


در مبارزه ، ضریه ی اول را بزن، محکم هم بزن.


قرض هایت را زودتر پس بده.


بعضی اوقات به دیگران یاد بده.


بعضی اوقات از دیگران یاد بگیر.


هر گز خانه ی بدون بخاری نخر.


آنچه را بچه ها به حراج گذاشته اند، بخر.


یک بار درزندگی یک اتومبیل کروکی بخر.


بامردم همان گونه رفتار کن که دوست داری با تو رفتار کنند.


فرق میان موسیقی شوپن، موتسارت و بتهون را یاد بگیر.


در روز تولدت درختی بکار.


سالی یکی دوبار خون اهدا کن.


دوستان تازه پیدا کن، اما دوستان قدیمی را عزیز بدار.

نکته های زندگی


راز نگه دار باش.


عکس های فوری زیاد بگیر.


هرگز شیرینی خانگی را رد نکن.


هرگز تسلیم نشو، هر روز معجزه ی تازه ای اتفاق می افتد.


بی درنگ برای دیگران یادداشت تشکر بفرست.


شادی ها را به فردا نینداز.


به معلم ها احترام بگذار.


به افراد پلیس وآتش نشان ها احترام بگذار.


به افراد نظامی احترام بگذار.


وقتت را برای یاد گرفت« حقه های تجارتی » تلف نکن. درعوض خود تجارت را یاد بگیر.


نگذار بدخلق شوی.


بعدازمصرف ، در خمیر دندان را ببند.


سبزیجات مورد نیازت را از کشاورزانی که محصول خود را در وانت می فروشند ، بخر.


بدون آن که کسی به تو بگوید، زباله ها را بیرون ببر.


خودت را بیش از حد درمعرض نور آفتاب قرار نده.


رای بده.

نکته های زندگی


نکته های زندگی, جملات طلایی, نکته های خانگی, جملات زندگی, کارهایی که در زندگی باید انجام داد نکته های زندگی, جملات طلایی, نکته های خانگی, جملات زندگی, کارهایی که در زندگی باید انجام داد

مطالب مرتبط