آمار تلفات حجاج ایرانی به 144 کشته رسید

آمار تلفات حجاج ایرانی به 144 کشته رسید

در روز حادثه، حجاج مجروح موبایل خود را در ازدحام از دست دادند و به همین دلیل بعد از انتقال به بیمارستان های مکه، ریاض و طائف، قادر به تماس با کاروان ها ، همراهان و خانواده هایشان نیستند. سعودی ها نیز هیچ امکان ارتباطی حتی در حد یک تلفن را در اختیار آنها قرار نداده اند.

با ادامه عملیات جست و جو ، تعداد کشته شدگان ایرانی حادثه منا به 144 تن رسید. بیش از 300 زائر ایرانی هنوز مفقود هستند و معلوم نیست در کدام بیمارستان یا سردخانه قرار دارند. روز گذشته، سعودی ها  تعدادی عکس از اجساد در اختیار مسوولان کاروان های ایرانی گذشته اند تا بر اساس آنها، به شناسایی اجساد بپردازند.

در روز حادثه، حجاج مجروح موبایل خود را در ازدحام از دست دادند و به همین دلیل بعد از انتقال به بیمارستان های مکه، ریاض و طائف، قادر به تماس با کاروان ها ، همراهان و خانواده هایشان نیستند. سعودی ها نیز هیچ امکان ارتباطی حتی در حد یک تلفن را در اختیار آنها قرار نداده اند.

از این رو ، تنها راه موجود برای مشخص شدن تکلیف ، مراجعه به بیمارستان و جست و جوی تخت به تخت است که آغاز شده است. این در حالی است که در دو روز اول حادثه، سعودی ها که سعی در کتمان ابعاد جادثه دارند، به شدت از ورود تیم های پزشکی و مسوولان ایرانی و سایر کشورها به بیمارستان ها و سردخانه ها جلوگیری می کردند و تنها روز گذشته ، تعدادی عکس از اجساد را در اختیار مسوولان کشورهایی که حجاج شان گم شده اند قرار داده اند.

انتظار می رود در یکی دو روز آینده تکلیف مفقودان مشخص شود که در این صورت، هم تعداد کشته شدگان و هم تعداد مجروحان، فراتر از آمار کنونی خواهد بود.


مطالب مرتبط