رنگ تشک کشتی تغییر می‌کند

رنگ تشک کشتی تغییر می‌کند

رنگ تشک کشتی تغییر می‌کند

مسئولان اتحادیه جهانی در پی تعیین کردن رنگ جدید برای تشک‌های کشتی هستند.


پس از برگزاری جلسه هیأت رئیسه اتحادیه جهانی کشتی در لوزان سوئیس، مسئولان اتحادیه جهانی کشتی با توجه به این که رنگ زرد و قرمز در پخش تلویزیونی مسابقات کشتی مشکل ایجاد می‌کند تصمیم گرفتند که از رنگ آبی تیره با دایره نارنجی که در نمایش بهتر مبارزات این رشته در پخش تلویزیونی کمک خواهد کرد، در رنگ آمیزی تشک های کشتی استفاده کنند.

مطالب مرتبط