کتاب شیطان و رازهای هزارساله منتشر شد/ ماجرای حسادت شیطان به انسان در زمان و مکانی دیگر

کتاب شیطان و رازهای هزارساله منتشر شد/ ماجرای حسادت شیطان به انسان در زمان و مکانی دیگر

کتاب شیطان و رازهای هزارساله منتشر شد/ ماجرای حسادت شیطان به انسان در زمان و مکانی دیگر

کتاب شیطان و رازهای هزارساله، در سه داستان کوتاه، ماجرای حسادت شیطان به انسان را در یک زمان و مکان دیگر به رشته تحریر در می آورد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شیطان و رازهای هزارساله، داستانی از وسوسه و نیرنگ شیطانی است. شیطانی که نود و نه دروازه خیر می گشاید تا در دروازه صدم، شما را به دام اندازد. داستانی که به اندازه تاریخ آدم و شیطان، قدمت دارد. شیطان و رازهای هزارساله، بازآفرینی دوباره همین ماجراست.

ماجرای شیطانی که به آدمیزاد، رشک و حسد برد و متمرد و مطرود گشت. اما این فقط آغاز ماجرا بود. در هر زمان و در هر مکان، این وسوسه و نیرنگ، خود را به شکلی نشان می دهد که تا به حال دبده نشده است.

شیطان و رازهای هزارساله، در سه داستان کوتاه، دوباره این ماجرا را در یک زمان و مکان دیگر به رشته تحریر در می آورد؛ با این تفاوت که به جای بهشت که جایگاه آدم و همسرش بود، به یکی از دیرهای دور افتاده راهبان مسیحی می رویم.

کتاب شیطان و رازهای هزارساله به قلم محمدرضا عابدی شاهرودی با شمارگان 2000 نسخه، 128 صفحه و قیمت 6000 تومان به همت پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی منتشر شده است.

مطالب مرتبط