عینکی عجیب برای یافتن سایت‌های مورد علاقه‌تان+تصاویر

عینکی عجیب برای یافتن سایت‌های مورد علاقه‌تان+تصاویر

عینکی عجیب برای یافتن سایت‌های مورد علاقه‌تان+تصاویر

کاربر در زمانی که مقابل کامپیوتر نشسته است، عینک را بر چشم خود می گذارد و دسته آن را روی لب قرار می‌دهد، عینک با تجزیه و تحلیل کردن مردمک چشم و فعالیت پوست، فهرست صفحات مورد نظر کاربر را ارائه می‌دهد.

عینکی به نام Amoeba توسط طراحان انگلیسی ارائه شده است که بیش از یک دستگاه هوشمند الکترونیکی است.

این عینک کاربر را در پیدا کردن سایت‌های مورد علاقه‌اش و صرفه‌جویی در وقت کمک می‌کند؛ در واقع از طریق دسته عینک که روی لب قرار می‌گیرد، فعالیت‌های پوستی و هوای بازدم کاربر در زمانی که سایت‌ها را نگاه می‌کند، کنترل شده و صفحات مورد علاقه او را پیدا کرده و فهرستی از لیست مورد علاقه کاربر را به وی می‌دهد.

این عینک متصل به آسانی قابل استفاده است؛ کاربر در زمانی که مقابل کامپیوتر نشسته است، عینک را بر چشم راست خود می گذارد و دسته آن را روی لب قرار می‌دهد، عینک با تجزیه و تحلیل کردن مردمک چشم و فعالیت پوست، فهرست صفحات مورد نظر کاربر را ارائه می‌دهد.

این عینک توسط «سانیا ری»، «کارین کوله» و «فلورین پوچ» دانشجوهای دانشگاه کالج هنر رویال در لندن طراحی شده است. 


مطالب مرتبط