بررسی دنیای تاریک توسط دانشمندان

بررسی دنیای تاریک توسط دانشمندان

بررسی دنیای تاریک توسط دانشمندان

دانشمندان به دنبال جهان خارج از دنیای روشن هستند و انرژی تاریک و ماده تاریک را جست‌وجو می‌کنند.

دانشمندان می‌گویند که همه چیزهایی که در اطرافمان می‌بینیم، تمام آنچه در سیاره زمین وجود دارد تا کهکشان‌های بسیار دور، همه اینها تنها 5‌درصد از کل جهان هستی را تشکیل می‌دهد و بقیه جهان را انرژی تاریک و یا ماده تاریک فراگرفته است.

انرژی تاریک و ماده تاریک، از عمده موضوعاتی هستند که دانش بشر درباره آنها بسیار محدود است.

بر اساس گزارش منتشر شده در یورونیوز، دانشمندان در «سرن»، مرکز تحقیقات فیزیک هسته‌ای در سوییس، در تلاش هستند به کمک «برخورد دهنده هادرونی بزرگ» و «تلسکوپ اقلیدس» از این ناشناخته‌ها آگاهی یابند.

برخورد دهنده هادرونی بزرگ در حال حاضر و برای اولین بار به بالاترین میزان قدرت خود رسیده و با این قدرت زیاد ممکن است بتوان ماده تاریک را تشخیص داد.

این کشف می‌تواند پیامدهایی برای درک جهان هستی داشته باشد زیرا در جهان، همه چیز، سیارات و ستارگان و کهکشان‌ها، همه تحت تأثیر ماده تاریک و انرژی تاریک هستند.

به کمک تلسکوپ اقلیدس نیز می‌توان دید که چگونه جاذبه ماده تاریک بر روی کهکشان تأثیر می‌گذارد و چگونه انرژی سیاه باعث گستردگی و بسط جهان می‌شود.

این کار را می‌توان به کمک دریافت تصاویری بسیار واضح مشاهده کرد.


مطالب مرتبط